As cubertas planas orixinan o 78,7% das patoloxías das cubertas

A Fundación Musaat acaba de publicar a ‘Análise estatística nacional sobre patoxogías na edificación’ no que conclúe que as cubertas planas acumulan un maior número de incidencias fronte ás cubertas inclinadas. En concreto, sinala que o 78,7% das patoloxías prodúcense nas cubertas planas, mentres que a incidencia redúcese ata o 21,3% nas cubertas inclinadas.

A investigación de ámbito nacional sobre as patoloxías na edificación ten como obxectivo promover o deseño de campañas de formación, información e sensibilización dirixidas ao sector da edificación para aumentar a calidade no devandito sector.

A información do estudo procede dos expedientes de sinistro de responsabilidade civil profesional de aparelladores e arquitectos técnicos de MUSAAT, que cumpran coa condición de conter reclamación xudicial interposta entre os anos 2008 e 2017 e sentenza firme ditada con anterioridade a xaneiro de 2018.

Outra das conclusións destaca que as cubertas planas son os elementos das edificacións que presentan o maior número de patoloxías, xunto coas fachadas revestidas, muros de cimentación, xanelas, saneamento enterrado e forxados unidireccionales.

HUMEDADES, PATOLOXÍAS MÁIS FRECUENTES

Os tipos de patoloxías máis recorrentes son as ‘humidades e filtracións’, rexistrándose un mellor comportamento das cubertas inclinadas nas patoloxías relacionadas coas humidades.

As humidades e/ou filtracións das cubertas planas supoñen o 52,2% do total de patoloxías das cubertas, mentres que nas cubertas inclinadas esta patoloxía supón o 11%. As humidades e/ou filtracións puntuais das cubertas planas representan o 9,4% do total de patoloxías mintas que nas inclinadas a porcentaxe baixa o 3,5%.

Pola súa banda, os encharcamientos das cubertas planas supoñen o 6,4% do total de patoloxías e non se produciron no caso das cubertas inclinadas.

Con respecto ás causas máis significativas das patoloxías, o estudo conclúe que a ausencia/deficiencia de impermeabilización é a orixe do 34,3% dos problemas nas cubertas planas, representando o 27% do total de causas de patoloxías en cubertas. No caso das cubertas inclinadas, esta causa está detrás do 14,4% das patoloxías neste tipo de cubertas e representa soamente o 3% do total de patoloxías.

Descargar informe (link)

Calcula cuántas Tejas Verea necesitas por metro cuadrado

Consúltanos y te llamaremos para explicarte cuántas tejas necesitas, tipo y su coste


He leido y acepto los términos de la cláusula adicional de protección de datos de TEJAS VEREA, S. A.

Tejas Verea. La empresa de fabricación y distribución de tejas nº1 en España. Por coste y calidad

Add Your Comment