Verea, unha empresa con Responsabilidade Social

En Tejas Verea avanzamos no noso compromiso coa Axenda 2030, converténdonos en socio do Pacto Mundial das Nacións Unidas, apoiando os Dez Principios universais sobre dereitos humanos, normas laborais, medioambiente e loita contra corrupción.

Comprometémonos a incorporar estes principios na estratexia xeral de empresa e a promover os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable, o plan de acción máis ambicioso a favor das persoas, o planeta e a prosperidade ata 2030.

Consulta aquí o noso Informe de Progreso 2021-2022.