Verea, unha empresa con Responsabilidade Social

Verea é, desde 2019, asinante do Pacto Mundial apoiando os Dez Principios universais sobre dereitos humanos, normas laborais, medioambiente e loita contra corrupción.

Comprometémonos a incorporar estes principios na estratexia xeral de empresa e a promover os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable, o plan de acción máis ambicioso a favor das persoas, o planeta e a prosperidade ata 2030.

Consulta aquí o noso Informe de Progreso 2019-2020.