Ten o fibrocemento actual amianto?

Non, desde o ano 2002 está prohibido fabricar e comercializar fibrocemento con amianto.

O fibrocemento con amianto, se está en boas condicións de conservación e o risco de desprendemento de fibras é pouco probable, é dicir, está en bo estado, non comporta en si mesmo un risco para a saúde.

Lembramos que a retirada deste material non debe facerse de forma particular, senón que se terán que contratar os servizos dunha empresa especializada.

Se a miña cuberta non está instalada co Verea System, non teño garantía?

Sí, se a túa cuberta está instalada segundo o Código Técnico da Edificación e a norma UNE 136.020, a tella Verea conta cunha garantía de 30 anos.

Por que debo usar tellas Verea na miña cuberta?

As tellas Verea son o material máis resistente e con máis durabilidade para cubertas. Os tellados con tella Verea mostran os mellores resultados ante todo tipo de adversidades climatolóxicas, xa que son capaces de soportar ventos de máis de 180km/h, choivas torrenciais de 360 l/m2 e xeadas prolongadas.

Ademais, a tella é o material máis sotible. É un produto natural e mellora a eficiencia dos edificios, reducindo o gasto enerxético usado en climatización.

Que vantaxes pode ofrecerme un tellado cun sistema de colocación de tella?

Unha cuberta cun sistema de instalación de tellas adecuado e instalado por un equipo profesional cualificado aumenta a durabilidade das tellas e reduce humidades e condensación. Ademais, debido á súa sinxela montaxe, tamén reduce os custos de instalación e mantemento.

Tan importante é o aforro durante a montaxe como na vida útil da tella. Un tellado instalado co Verea System está garantido por 50 anos.

As tellas pódense colocar en calquera superficie e calquera inclinación?

As tellas pódense colocar tanto en cubertas planas como en cubertas inclinadas de moita e pouca pendente.

No caso das cubertas inclinadas, achegan beneficios adicionais aos edificios, como maior eficiencia enerxética e sobre todo un menor número de incidencias e patoloxías que poden presentar as cubertas planas. O 70% das cubertas planas sempre presentan algunha patoloxía, e nun clima como o que temos en Galicia, moito máis.

Pódese colocar tella preto do mar?

Si, de feito as propiedades das tellas Verea convértenas no produto con maior resistencia para os efectos da salinidade producida polos sales da brisa do mar en zonas costeiras. A estrutura interna das tellas permite a cristalización dos sales sen alterar as súas propiedades, co que se evitan problemas de oxidaciones e degradación do material que si aparecen noutros materiais de tipo metálico.

Ademais, todos os accesorios metálicos incluídos no Verea System teñen un tratamento especial anticorrosión, o cal os fai resistentes #ante estes ambientes con gran salinidade.

Tella ou chapa metálica?

As cubertas de chapa metálica non están preparadas para superar situacións climatolóxicas adversas como fortes ventos ou unha elevada salinidade en zonas de costa, condicións que si resisten as tellas cerámicas.

Ademais, as cubertas metálicas necesitan un maior mantemento para evitar humidades e garantir o illamento térmico dos edificios, o que fai que a longo prazo resulten máis caras.

A vida útil das tellas Verea é moi superior á da chapa, e resiste mellor aos fortes refachos de vento que poden derivar en que a chapa dos tellados salga voando.

No caso dos temporais de neve, as tellas teñen maior resistencia e capacidade de soportar peso, evitando esborralles por sobrecarga de neve acumulada.

Por que non é recomendable colocar fibrocemento sen tella?

A tella serve como elemento protector do fibrocemento, aumentando a súa durabilidade. A tella elimina a auga da cuberta e impide as filtracións de auga na vivenda, que conta con dobre protección: tella e fibrocemento.

Se só colocamos fibrocemento, a protección do tellado e a eficiencia térmica da edificación baixa, xa que se elimina a ventilación entre tella e fibrocemento, co que aumentará o consumo de calefacción no inverno e de aire acondicionado no verán.

Pódese hidrofugar un tellado despois da súa colocación?

Pódese hidrofugar un tellado despois da súa colocación? Non.

A garantía Verea non cobre os tratamentos posteriores realizados por terceiros. O tratamento das tellas cun produto hidrofugante modifica a estrutura porosa da tella, podendo reducir a resistencia á xeada da mesma. Verea realizou un traballo de I+D en procura do produto hidrofugante que mellor se axuste ás condicións da tella Verea. Realizáronse as probas de resistencia á xeada correspondentes ata dar cun produto que ofreza as mesmas garantías que a tella sen hidrofugar. Verea hidrofuga o seu produto por completo, mergullando a totalidade das tellas nun baño hidrofugante; e non só hidrofuga a cara exterior da tella, como sucede no caso da hidrofugación do tellado despois da súa colocación.