FIXACIÓN DE TELLAS

Gancho de aceiro inoxidable

Ancoraxes mecánicas de aceiro inoxidable con tratamento anticorrosivo que permite fixar as tellas entre se, facilitando a súa montaxe e evitando o seu desprazamento.

Gancho

Gancho plano

Escuma de Poliuretano Verea V-100

Adhesivo formulado por Verea para asegurar a fixación das tellas ao seu soporte. Única escuma recomendada para colocar o Verea System. Dispoñible en pistola e cánula e en cor gris e terracota.

Ficha técnica
Datos de seguridade
Ensaio adherencia escuma V-100 y V-101 A/Pistola
Ensaio adherencia escuma V-100 y V-101 A/Cánula

Parafuso para tella

Parafuso con tratamento anticorrosivo de 4,8×38 mm deseñado para a suxeición dalgunhas fileiras de tella no faldón en caso de grandes pendentes.

Ficha técnica

ACCESORIOS DE CUMIO E LIMATESA

Parafusos e perfilería de cumio

Elementos necesarios para realizar unha instalación en seco e ventilada do cumio con tratamentos anticorrosión:

Lámina impermeable de cumio BM3

Lámina impermeable transpirable flexible que se presenta en rolos de 50 m de lonxitude e 37,5 cm de anchura, para impermeabilizar cumios e limatesas.

Ficha técnica

Lámina de ventilación baixo cumio

Lámina para baixo cumios e limatesas, composta por unha zona central de polipropileno impermeable e de gran transpirabilidade y dúas bandas laterais de aluminio autoadhesivas.

Lámina de ventilación baixo cumio

ACCESORIOS DE LIMAHOYA, REMATE MURO E CHEMINEA

Limahoya de caucho

Peza prefabricada en caucho, deseñada para colocar nas limahoyas e evitar que a auga circule lateralmente.

Ficha técnica

Banda flexible impermeabilizante autoadhesiva

Banda impermeabilizante de aluminio flexible autoadhesivo de gran adaptabilidade a todo tipo de superficies e xeometrías. O aluminio é lacado, o que lle achega unha maior resistencia á radiación UV e fronte ás condicións meteorolóxicas máis adversas. A cara de mutilo autoadhesiva permite unha boa fixación á superficie sobre as que se coloca e ao mesmo tempo unha gran flexibilidade para adaptarse aos movementos da cuberta. Dispoñible en vermello tella e negro.

Ficha técnica

ACCESORIOS DE BEIRADO

Parafuso de tella alero

Parafuso con tratamento anticorrosión de 4,5×70 mm deseñado para a suxeición da primeira fileira de tellas do faldón.

Parafuso de tella alero

Goterón

Peza metálica deseñada para ocultar o paquete de illamento da cuberta e evitar a escorrentía de auga pola fachada.

Ficha técnica

Fixación de tella sobre Onduline

Peza deseñada e patentada por Verea para garantir a fixación das tellas á placa de Onduline BT150 en puntos singulares (beirado, laterais, cumio…).

Fixación de tella sobre Onduline

ACCESORIOS BAIXO TELLA

Cinta adhesiva para láminas

Lámina reforzada de polietileno adhesiva a unha cara para a selaxe de solapes entre láminas.

Ficha técnica

Lámina impermeable transpirable BM3

Lámina impermeable transpirable flexible que se presenta en rolos de 50 m de lonxitude cunha anchura de 1,50 m para impermeabilizar tellados.

Ficha técnica

Barrera de vapor

Lámina impermeable que permite controlar o paso de vapor a través do tellado, evitando condensacións. Debe colocarse por baixo do illamento térmico.

Ficha técnica