A garantía máis alta do mercado

Cómo saber se podo obtela?

Verea, como experto fabricante dun produto de máxima calidade,
ofréceche unha excepcional garantía. Consegue 50 anos de tranquilidade, con mantemento e instalación de Verea System.

Se non te axustas a estas condicións, o produto ten igualmente unha garantía de 30 anos se o instalas e mantés segundo a norma UNE 136.020 e CTE.

   Se a túa cuberta ten fibrocemento ou Onduline:

Se a túa cuberta ten fibrocemento ou Onduline:

Realiza a instalación e mantemento segundo Verea System
50 anos de tranquilidade.

Qué cubre?

En cubertas de menos de 3 anos
Retirada das tellas defectuosas
Subministración de tellas de substitución
Instalación de tellas de substitución
En cubertas de máis de 3 anos
Subministración de tellas de substitución
Todos os pasos a seguir

Cómo conseguila?

Enche o formulario dispoñible a continuación ou descarga o persoal da garantía.
Envíao antes de 60 días desde a instalación da tella.

  Formulario de Certificado De Garantia Verea

  Distribuidor

  Obra

  Subir foto da obra

  De conformidade co que establece a lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmaselle que os datos persoais que nos facilite a través de devandito formulario serán tratados por TELLAS VEREA, S.A., coa finalidade de facerlle partícipe nos procesos de selección de persoal realizados Para máis información consultar a política de privacidade.
  Os datos contidos no currículo vitae que nos proporcionou voluntariamente, serán cancelados pasado o prazo de dous anos. Aínda que no caso de non encaixar co perfil profesional da empresa o seu currículo poderá ser destruído en calquera momento.