50 millóns de tellas anuais

Tradición, nobreza e vangarda.

Calidade e respecto polo medio ambiente, avalan a nosa empresa. Un exhaustivo control das materias primas e un sofisticado proceso de fabricación completamente robotizado , permítenos asegurar un produto que supera todos os estándares de calidade.

Verea fabrica Teza Curva, Tella ‘ S’ e Tella Plana; todas elas de extraordinaria calidade. Cada un dos tres formatos está dispoñible nunha ampla gama de acabados e medidas que se adaptan perfectamente a diferentes tipos de soporte baixo tella.

Expansión internacional

Comprometidos con estes principios, Verea ten unha capacidade de produción anual de máis de 50 millóns de tellas.

Tecnoloxía de producto

Supera todos os estándares de calidade

Un exhaustivo control das materias primas (coas mellores arxilas) e un sofisticado proceso de fabricación completamente robotizado, permítenos asegurar un produto que supera todos os estándares de calidade. Así o corroboran os nosos certificados de calidade.

Certificados de empresa:

 • Certificado de rexistro de empresa ISO-9001 dende 1999.
 • Certificado de xestión medioambiental ISO-14001 dende 2005
 • Reglamento EMAS dende 2005.
 • Certificado de Rexistro de Huella de Carbono dende 2016.

Certificados de producto:

 • Marca AENOR de produto dende 1993.
 • Marcado CE dende 2007.
 • Certificado Galicia Calidade dende 2017.
 • Certificación do Miami Dade County dende 2009.
 • Certificación do Estado de Florida (FBC) dende 2013.
Extraordinaria calidade

Ampla gama de acabados e medidas

En Verea fabricamos Teza Curva, Tella ‘ S’ e Tella Plana; todas elas de extraordinaria calidade. Cada un dos tres formatos está dispoñible en unha ampla gama de acabados e medidas que se adaptan perfectamente a diferentes tipos de soporte baixo tella.

A Tella  Curva é a tradicional e a de maior versatilidade, xa que o seu deseño permite valores diferentes de solape.

Tella ‘ S’, claramente diferente da tella mixta convencional, presenta múltiples vantaxes fronte á mesma, como a súa facilidade de montaxe e a súa adaptabilidade ás placas baixo tella.

A Tella Plana destaca polo seu deseño sinxelo e, do mesmo xeito que a Tella ‘ S’, pola súa fácil instalación.

Por que?

A exportación de as nosas tellas foi unha idea que xurdiu en Verea nos anos 2006/2007 para ampliar e diversificar mercados, dando saída así á nosa gran capacidade de produción.

A dónde?

O noso primeiro obxectivo foi o mercado do continente americano, en especial Estados Unidos e América Central. Nestas zonas hai unha gran cultura e tradición de tella cerámica e o transporte marítimo é accesible e económico. Ademais, valoran enormemente as tellas españolas como un produto de gran calidade.

Expansión

Con estas premisas, na actualidade as tellas Verea están presentes en países de catro continentes

 • Europa: Portugal, Gran Bretaña, Bulgaria, Rusia…
 • América: EE.UU., República Dominicana, Honduras, Panamá, Guatemala, Costa Rica, O Salvador, Porto Rico, Chile, Jamaica, Islas Cayman, Trinidad e Tobago…
 • Asia: China, Corea do Sur…
 • África: Mauritania, Exipto, Angola, Guinea Ecuatorial…
mapa-internacional-ventas-tejas-verea-2022