Os Premios Internacionais de Arquitectura Cubertas Tejas Verea é un certamen organizado por Tejas Verea en colaboración co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Está dirigido a profesionais da arquitectura para distinguir obras ou solucións destacadas en cubertas realizadas con tellas cerámicas Verea.

A primeira edición dos Premios distinguirá obras finalizadas entre xaneiro do 2018 a decembro de 2020 con cuberta inclinada de tella cerámica, valorando positivamente aquelas que fosen instaladas utilizando o Verea System.

Categorías dos premios:

 • Obra nueva
 • Rehabilitación

Premios:

 • Obra nova: 3.000 euros
 • Rehabilitación: 3.000 euros

Destinatarios e condicións de participación:

 • Destinado a profesionais, arquitectos superiores ou técnicos colexiados que desenvolvan a súa actividade por conta propia, en empresas privadas ou en institucións públicas tanto en España como no estranxeiro, así como as sociedades profesionais de arquitectura ou arquitectura técnica.
 • Poderán optar ao Premio obras de nova planta de uso público ou privado, reformas e rehabilitacións en espazos públicos urbanos.
 • As obras deberán utilizar na cuberta tella cerámica Verea e valorarase positivamente que fose colocada según o sistema de instalación Verea System (DIT 622/16) ou VereaLine System (DIT 590R/18).

Prazo de presentación das candidaturas:

O prazo límite para a inscripción e presentación da documentación é o venres 17 de setembro de 2021, antes das 24.00 horas.

Bases do concurso (descarga PDF)

  Datos de contacto do autor/es*:
  Datos de contacto da empresa: (si procede)
  Categoría á que se presenta*:
  Modelo de tella empregado*:
  Utiliza Verea System*:
  Breve descrición do concepto da obra. Texto Word, máximo 500 palabras (opción de subir arquivo axunto)*

  Fotografías (5 fotografías máximo). Formato JPG*

  Planos básicos de definición do proxecto (mínimo 2 alzados e unha planta). Formato PDF. Ambos cunha resolución de 300 dpi. Procurarase que estes teñan un tamaño razoable (non maior de 5MB)

  De conformidade co que establece a lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmaselle que os datos persoais que nos facilite a través de dito formulario serán tratados por Tejas Verea, S.A.U., co fin de facelo/a partícipe na convocatoria dos Premios de Arquitectura organizados pola mesma. Os datos proporcionados conservaranse durante o proceso de validación dos participantes e o outorgamento do premio. Para máis información consultar a política de privacidade