Os Premios Internacionais de Arquitectura Cubertas Tejas Verea é un certamen organizado por Tejas Verea en colaboración co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Está dirigido a profesionais da arquitectura para distinguir obras ou solucións destacadas en cubertas realizadas con tellas cerámicas Verea.

A primeira edición dos Premios distinguirá obras finalizadas entre xaneiro do 2018 a decembro de 2020 con cuberta inclinada de tella cerámica, valorando positivamente aquelas que fosen instaladas utilizando o Verea System.

Categorías dos premios:

  • Obra nueva
  • Rehabilitación

Premios:

  • Obra nova: 3.000 euros
  • Rehabilitación: 3.000 euros

Destinatarios e condicións de participación:

  • Destinado a profesionais, arquitectos superiores ou técnicos colexiados que desenvolvan a súa actividade por conta propia, en empresas privadas ou en institucións públicas tanto en España como no estranxeiro, así como as sociedades profesionais de arquitectura ou arquitectura técnica.
  • Poderán optar ao Premio obras de nova planta de uso público ou privado, reformas e rehabilitacións en espazos públicos urbanos.
  • As obras deberán utilizar na cuberta tella cerámica Verea e valorarase positivamente que fose colocada según o sistema de instalación Verea System (DIT 622/16) ou VereaLine System (DIT 590R/18).

Prazo de presentación das candidaturas:

O prazo límite para a inscripción e presentación da documentación é o xoves 30 de setembro de 2021, antes das 24.00 horas.

Bases do concurso (descarga PDF)