Tella decorativa

Tella curva de pequenas dimensións para tellados especiais, como chemineas, cerramentos, casetas de mascotas, etc.

Botelleros

Dimensións: 215x120x245 mm (ancho-alto-fondo)

Bardo cerámico

Dimensións: 130x30x5 mm
(ancho-alto-fondo)

Celosía / Pasamanos

Debuxo trevo

Ladrillo de hórreo

Ladrillo con corte en diagonal para a construción de hórreos.