Tellados respectuosos co medio ambiente

Industria comprometida

Deseñamos e realizamos os nosos procesos industriais co menor impacto ambiental:

  • Minimizamos consumos enerxéticos e de materias primas.
  • Reprocesamos, reutilizamos, reducimos e reciclamos os residuos de cada etapa de fabricación.
  • Desenrolamos obxectivos e accións para a mellora do noso desempeño ambiental.
As tellas Verea cumpren catro características claras relacionadas co medio ambente

Producto natural

Pode descargar a información sobre o desempeño ambiental das tellas cerámicas na Declaración Ambiental de Produto, verificada por Aenor: DAP-Tejas

As Declaracións Ambientais de Produto (DAP) proporcionan información ambiental fiable, relevante, transparente, comparable e verificada que permite destacar un produto respetuoso co medio ambente.

Natureza

A combinación da terra, o auga, o aire e o lume dan orixe a un producto natural: a tella Verea, unha cuberta nada da mesma natureza.

Durabilidade

Os tellados de cerámica foron utilizados dende o inicio da civilización. Os cores son inalterables, non se degradan. As tellas son seguras e duradeiras.

Eficiencia enerxética

Os tellados Verea presentan gran aislamiento térmico, o que minimiza o consumo da enerxía en climatización.

Reciclaxe

A tella Verea é un producto non contaminante e, unha vez terminado o seu ciclo de vida, é reciclable ao 100%, poidendo utilizarse na súa forma triturada en xardinería, pistas de tenis…

En Verea apostamos pola redución dos gases de efecto invernadeiro

Cambio climático

Implantando accións de eficiencia enerxética:

  • Reaprovechamento enerxético de forno a secadeiro..
  • Aumento da densidade de carga de material no forno.
  • Sustitución de vehículos de transporte.
  • Redución de pérdida de calor por mellora dos aislamentos de forno.

Somos os primeiros fábricantes de tella en obter a pegada de carbono:

O selo de Rexistro de Pegada de Carbono recoñece a Verea o compromiso da redución das súas emisións e a súa contribución á loita contra o cambio climático.

Plan de Xestión de Residuos

O Real Decreto 105/2008, do 1 de febreiro, polo cal se regula a produción e a xestión dos residuos de construcción e demolición, establece que o productor de residuos de construcción e demolición deberá incluir no proxecto de execución da obra un estudio de xestión de residuos que contenga entre otros datos a estimación da cantidade, expresada en Kg y m3  de residuos a generar na obra.

Para facilitar a confección do citado Plan, informamos dos residuos xenerados na colocación do System Verea.

Construción sostible

As tellas Verea contribúen a sumar créditos en diferentes categorías das certificacións de construción sostible. A súa información ambiental foi incluída polo Green Building Council na súa plataforma de materiais: un servizo para profesionais e empresas que facilita a información ambiental de produtos e sistemas construtivos, para dar a coñecer os seus beneficios ambientais, sociais e económicos. GBCe é unha organización que promove a transformación do sector da construción cara á sustentabilidade, con métodos e ferramentas internacionalmente actualizados e comparables, para unha avaliación da sustentabilidade dos edificios.