Todo o que debes saber para reparar o teu tellado con solvencia e seguridade

As últimas tormentas, propias do verán, puideron dar lugar a anomalías na cuberta, como filtracións por humidades ou desprendementos de partes de tellas antigas, que é aconsellable reparar durante esta época, xa que é a máis propicia para realizar este tipo de obras.

Aínda que as reparacións dos tellados son máis infrecuentes do que nun primeiro momento pénsase e tan só supoñen o 3,9% das patoloxías dunha edificación, é importante ter en conta os pasos que hai que dar se finalmente a cuberta presenta algunha anomalía que debemos liquidar.

A rehabilitación, paso a paso

Antes de meternos en camisa de once varas, é necesario realizar unha inspección visual da cuberta, pero sempre desde “terra firme”, un balcón ou unha terraza.

Normalmente, sobre todo nos pobos, os propietarios cometen o erro de subir aos tellados das súas casas para poñer remedio ás posibles filtracións. Neste caso é peor o remedio que a enfermidade, porque o que están a facer é agravar a situación ao pisar as tellas sen a formación, nin a experiencia adecuadas. Por non falar dos riscos que pode implicar unha caída accidental.

Localizado o problema, é importante acudir a un técnico experto ou especialista en reparar cubertas, que faga unha inspección máis profunda e cos medios necesarios.

Orixe da filtración

Non hai que esquecer que a filtración pode ter a súa orixe nunha parte do tellado, pero pode estenderse a outras zonas por unha inadecuada fixación das tellas, que se puideron mover, pola aparición de gretas ao redor da cheminea ou pola sinxela rotura de canlóns.

A auga adoita discorrer polas zonas máis impensables, mesmo aparecer en forma de condensacións ao longo do tempo, polo que hai que atallar o problema canto antes e sempre deixalo en boas mans.

No mercado todo está inventado, pero sempre é interesante lembrar que existen solucións que liquidan os problemas que suceden na cuberta, sendo os máis indicados os adhesivos e as fixacións mecánicas, cando se trata dunha rotura puntual, ou a implementación de sistemas máis complexos, capaces de aguantar a forza de calquera fenómeno atmosférico.

Entre os sistemas que existen para impermeabilizar a cuberta baixo tella, destacan, entre outros, as placas de fibrocemento, os paneis de poliuretano, as placas asfálticas, etc.

Sexa cal for a elección dos produtos, o máis recomendable é que os propietarios se deixen asesorar por expertos cualificados. Non é unha cuestión de prezo, senón de seguridade e calidade, e hai que lembrar sempre, que para garantir ambas, o mellor é contar cun tellado de tella cerámica.

Durabilidade da tella

Con todo, a cuberta de tellas, fronte a outras, como a de chapa, non ten por que perder as calidades ou propiedades que lle deron durante todo este tempo a boa fama de durabilidade ou resistencia, sobre todo cando os compoñentes empregados e as fixacións foron realizadas por expertos.

Tamén xoga a favor da cuberta de tellas o seu mantemento; se é o adecuado e coa periodicidade que necesita, segundo as estacións do ano, non ten por que expor problemas para a propiedade. De feito, na maioría das ocasións os problemas que aparecen teñen que ver con defectos construtivos, por exemplo, da instalación da tea asfáltica.

Coa próxima chegada dos fondos europeos para activar o Plan de Recuperación da Economía no sector da rehabilitación, moitos propietarios ou comunidades de veciños optarán por acollerse ás axudas convocadas e a mellor opción para reparar a súa cuberta virá da man da tella, e como non, dos profesionais que se ocupan a diario para que este material siga sendo un dos elementos máis lonxevos da construción española.

Longa vida á tella e á súa cuberta!

Calcula cuántas Tejas Verea necesitas por metro cuadrado

Consúltanos y te llamaremos para explicarte cuántas tejas necesitas, tipo y su coste


He leido y acepto los términos de la cláusula adicional de protección de datos de TEJAS VEREA, S. A.

Tejas Verea. La empresa de fabricación y distribución de tejas nº1 en España. Por coste y calidad

Add Your Comment