Catedral de Ourense

País

España

Data

13/04/2017

Localización

Ourense

Superficie

810

Instalador

Resconsa

Produto

Tella Curva

Cor

Vermella

Descrición

A Catedral de Ourense (declarada Monumento Histórico Artístico en 1931) é un claro exemplo do románico de transición (siglo XII y XIII) con notables influencias compostelanas, sendo a fecha da súa consagración en 1188. Do románico ao actual, tódolos estilos encóntranse representados. As naves teñen bóvedas de crucería sencilla e arcos apuntados que descansan sobre pilares cruciformes con semicolumnas adosadas. O espectacular cimborrio gótico sobre o cruceiro levantouse entre 1499 y 1505. A catedral dispón de tres fermosas portas románicas perfectamente conservadas. O interior consta dunha planta de cruz latina, tres naves, brazo maior de 9 tramos, cruceiro dunha sola nave con 4 tramos e bóvedas de crucería. As capelas absidiales orixinais perdéronse ca construcción do deambulatorio (s. XVI).

Add Your Comment