Webinar “Verea System: sistema de cuberta microventilada en seco”

As solucións de cuberta inclinada cerámica teñen estadísticamente un mellor funcionamiento e unha vida útil máis larga que outro tipo de solucións, o que añadido aos novos criterios de eficiencia enerxética e salubridade do CTE, supoñen unha garantía á hora da súa implementación en calquera proxecto. Verea System é un sistema multicapa de cuberta inclinada, avalado desde hai máis de 15 anos cun Documento de Idoneidade Técnica e que garantiza:

    • Correcta impermeabilización da cuberta
    • Máxima estabilidade de tódolos elementos da cuberta frente a condicións climatolóxicas extremas
    • Adaptabilidade a calquera sistema de illamento
    • Microventilación da cuberta, mediante unha fixación en seco das pezas cerámicas

A execución das cubertas inclinadas é unha das solucións constructivas máis empregadas para atender aos novos criterios de eficiencia enerxética e sostenibilidade que requeren os proxectos. Dado que se trata dunha solución realizada con varios compoñentes, é conveniente un maior coñecemento para que a súa posta en obra proporcione óptimos illamentos térmico e cobertura.

Nste seminario veremos, desde o punto de vista constructivo, as indicacións dos fabricantes referentes na materia para a correcta execución dalgunhas das capas que as compoñen e veremos cómo están implementadas no xerador de precios incluindo detalles constructivos das mismas.

Recorda que para unirte ao webinar só necesitas inscribirte aquí previamente e ter conexión a internet.

Calcula cuántas Tejas Verea necesitas por metro cuadrado

Consúltanos y te llamaremos para explicarte cuántas tejas necesitas, tipo y su coste


He leido y acepto los términos de la cláusula adicional de protección de datos de TEJAS VEREA, S. A.

Tejas Verea. La empresa de fabricación y distribución de tejas nº1 en España. Por coste y calidad

Add Your Comment