Que é o ‘Programa de rehabilitación enerxética en edificios existentes’?

É un programa a de axudas da Xunta de Galicia destinadas a mellorar a eficiencia enerxética de vivendas ou edificios. Estas subvencións permiten realizar cambios no tellado, as carpinterías e as fachadas.

Quen pode solicitar estas axudas?
 • Persoas propietarias de vivendas unifamiliares ou de edificios de tipoloxía residencial colectiva ou de vivendas e locais existentes nestes últimos edificios.
 • Comunidades de persoas propietarias ou as agrupacións de comunidades de persoas propietarias de edificios residenciais de uso vivenda.
 • Persoas propietarias que de forma agrupada sexan propietarias de edificios que reúnan os requisitos establecidos no artigo 396 do Código civil e non outorgasen o título constitutivo de propiedade horizontal.
Que edificacións son susceptibles de recibir as axudas?
 • Edificios completos que teñan os usos de vivenda unifamiliar ou edificios de tipoloxía residencial colectiva de vivenda.
 • Unha ou varias vivendas ou locais do edificio, consideradas individualmente ou sobre partes dun edificio.
Cómo reformar un tejado antiguo en uno nuevo
Cómo reformar un tejado viejo en uno nuevo
Que actuacións son subvencionables?
 • Tipo 1: Actuacións de mellora da eficiencia enerxética da envolvente térmica (tellados, chans e fachadas).
 • Tipo 2: Actuacións de mellora da eficiencia enerxética e uso de enerxías renovables nas instalacións térmicas de calefacción, climatización, refrixeración, ventilación e auga quente sanitaria.
 • Tipo 3: Actuacións de mellora da eficiencia enerxética das instalacións de iluminación.
Cales son os requisitos mínimos que se debe alcanzar coas actuacións?

Xustificar unha redución do consumo de enerxía final dun 10% con respecto á súa situación de partida e mellorar a cualificación enerxética total do edificio nunha letra medida na escala de emisións de dióxido de carbono (kg CO2/ m2 ano).

A renovación do tellado consegue unha mellora da eficiencia enerxética do 30%.

Son compatibles con outras subvencións?

Si, son compatibles con outras concedidas para o mesmo fin, sempre que non se supere o custo da actuación e as outras axudas non conten con cofinanciamento de fondos europeos.

Ata cando podo solicitar as axudas?

Ata o 31 de xullo de 2021, salvo que, con anterioridade, esgotouse o crédito orzamentario, o que será obxecto de publicación no DOG e na páxina web do IGVS.

Como podo tramitar a solicitude?

Única e exclusivamente por vía telemática, na web da Xunta de Galicia, mediante o trámite ‘VI406 C – Programa de axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios existentes’. (link al programa de las ayudas)

Verea System e Tellas Verea, un tellado eficiente para toda a vida

Verea System e as tellas Verea conforman un sistema de instalación de tellados homologado que cumpre cos requisitos do Código Técnico da Edificación (CTE).

Beneficios para a propiedade da edificación:

 • Incrementa a durabilidade do tellado. É un sistema multicapa que combina illante térmico, impermeabilización e tella. A súa colocación segundo o manual de instalación permite obter unha garantía de 50 anos.
 • Elimina a condensación e as humidades. No tellado xérase unha microventilación que evita a acumulación de auga e as humidades.
 • Supera condicións climatolóxicas adversas. Supera con éxito choivas torrenciais de 360 l/m2, ventos de 180 km/ h e temperaturas de -20ºC.
 • Elimina o uso de morteiro. Usa fijaciones mecánicas que aseguran una perfecta ventilación y garantizan un óptimo control del comportamiento higrotérmico de la cubierta.
 • Reduce tiempos de instalación. É unha obra rápida (de media dúas semanas) e estandariza que non afecta á vida na vivenda.
 • Mínimo custo de mantemento. O investimento económico depende de varios factores e aínda que inicialmente é máis elevada que outros materiais, ten unha vida útil máis longa con mínimo mantemento, mentres que outras solucións máis económicas requiren de custosas obras de mantemento aos poucos anos.

Ponche en contacto con Tellas Verea e asesorarémosche sobre como reformar o teu tellado. Brindarémosche toda a información que necesitas para o teu proxecto e mostrarémosche diferentes solucións para empezar a aforrar enerxía e diñeiro.

  De conformidad con lo que establece la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales que nos facilite a través de dicho formulario serán tratados por TEJAS VEREA, S.A., con la finalidad de hacerle partícipe en los procesos de selección de personal realizados Para más información consultar la política de privacidad.
  Los datos contenidos en el currículum vitae que nos ha proporcionado voluntariamente, serán cancelados pasado el plazo de dos años. Si bien en el caso de no encajar con el perfil profesional de la empresa su currículum podrá ser destruido en cualquier momento.